MAC de W‚ldbrommers


     

Girorekening de W‚ldbrommers: girorek nr: IBAN: NL61 INGB 0001 0014 17 Motor en Auto Club de W‚ldbrommers te Burgum.

Lidmaatschap van de W‚ldbrommers kost 7,50 euro per jaar, en loopt van 1 januari t/m 31 december.

Opzeggen lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 december bij de ledenadministratie ingediend te zijn.

Aanmelden lidmaatschap kan ingaan op elk gewenste datum.